top of page

Toegewijd aan het onderwijzen van kinderen om vol vertrouwen te leren zwemmen

Over ons 

 

Reddingsbrigade Amstelveen is opgericht op 29 augustus 1969 en koninklijk goedgekeurd op 5 juni 1970.

 

Onze vereniging is er voor iedereen die wil leren zwemmen. 

 

Nederland is een waterland, zo is ook in onze regio water in ruime hoeveelheden aanwezig. Reddingsbrigade Amstelveen wil iedereen op een veilige manier laten genieten van dit water. Dat doen wij door mensen te leren zwemmen, zichzelf en anderen te leren redden en hoe dit aan te leren aan anderen.   

 

De primaire taak van onze reddingsbrigade is het verzorgen van de wekelijkse zwemlessen/training op de zaterdagochtend in zwembad De Meerkamp te Amstelveen. Naast elementair zwemonderwijs (Zwem-ABC), wordt er ook opgeleid en getraind in het zwemmend redden.

 

Ook doen wij met een team actief mee met de bewaking bij evenementen en oefeningen in onze regio. Wij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en verlenen actief hulp als dat nodig is. 

 

Op onze website vindt u alle informatie over onze vereniging. Aan de bovenzijde vindt u het menu met alle informatie omtrent de inschrijfprocedure, contributie, de wachtlijst en alle activiteiten binnen Reddingsbrigade Amstelveen. 

Reddingsbrigade Amstelveen is in het bezit van de licentie Nationale Zwemdiploma’s. 

Reddingsbrigade Amstelveen en Reddingsbrigade Nederland

Nederland staat bekend om zijn verenigingen en stichtingen. In 1969 kreeg Amstelveen een eigen 25 meter overdekt zwembad: Het Keerpunt. Enkele inwoners vonden het toen noodzakelijk dat Amstelveen ook een eigen Reddingsbrigade kreeg. Dit groepje die Reddingsbrigade Amstelveen oprichtte, konden toen nog niet weten dat we nu in 2020 zo'n 135 leden hebben en zo'n 25 instructeurs, gediplomeerd en/of in opleiding. 

Vele Amstelveners hebben reeds hun diploma's en brevetten behaald. De trainingsuren zijn in de jaren niet veranderd en de bestuursleden zijn vrijwel stabiel gebleven, het instructie korps is wel aan wisselingen onderhevig wat ten goede komt aan de structuur van de vereniging. Binnen Reddingsbrigade Amstelveen zijn we nu aan de derde generatie leden toe. 

Personeelsleden die nu in De Meerkamp werken, zijn of waren lid van de Reddingsbrigade Amstelveen en hebben daar nu een betaalde baan. Voorheen verkregen we de instructie vooral uit de zwemmende jongere leden, enkele jaren geleden zijn we begonnen met volwassenen les te geven. Hieruit zijn nu instructeurs gekomen die niet van jongs af aan bij de vereniging waren, wat een gunstig verloop heeft op het functioneren van de vereniging. 

Uiteraard is het een grote taak voor het bestuur om de instructie bij elkaar te houden, de zwemmende leden tot brevet 4 kan nog wel wisselen maar zij die in brevet 5 en hoger komen moet je gaan zien als aankomend kader lid. In deze groep personen moet dus meer geïnvesteerd worden. Als bestuurders proberen we zo dicht mogelijk bij de instructie en zwemmende leden te staan. Hetgeen o.a. tot uiting komt doordat alle bestuursleden ook zwemles geven. 

Vanaf 5 jaar kan je bij ons lid worden om zwemles te krijgen. Vanaf 4 jaar is het mogelijk om op de wachtlijst te komen. Om met 4 jaar met zwemmen te beginnen vinden wij te jong vandaar deze leeftijdsgrens. Iemand die in het 25 meter bad kan zwemmen naar oordeel van de instructie kan meteen komen. twee tot drie maal per jaar is er diploma zwemmen/afzwemmen. Elke zaterdag kunnen daarom nieuwe leden bij komen, al zullen die niet direct met het eerst komende brevet en/of diploma mee kunnen afzwemmen. 

Er zijn weinig commissies binnen de brigade. Als iemand een idee heeft en dit graag wil uitvoeren geeft het bestuur daar vaak direct akkoord voor (vandaar dat er waarschijnlijk weinig commissies zijn.) 

Profielschets

Reddingsbrigade Amstelveen heeft tot doel het voorkomen van de verdrinkingsdood.

De Reddingsbrigade Amstelveen heeft tot doel het voorkomen en het bestrijden van de verdrinkingsdood. Zij tracht dit te doen door het bevorderen van het zwemmend redden. Reddingsbrigade Amstelveen is aangesloten bij de Reddingsbrigades Nederland. Het overkoepelende orgaan gevestigd te IJmuiden. De opleidingen en examens staan omschreven in een handboek, genaamd het ER (Examen Reglement). Elke aangesloten Reddingsbrigade zal zich aan deze omschrijvingen moeten houden. Er zijn 180 Reddingsbrigades in Nederland die dezelfde opleidingen verzorgen. Er zijn twee soorten reddingsbrigades in Nederland, de binnen-water zoals Amstelveen - Utrecht en de kust-brigades zoals IJmuiden en Zandvoort.

Als Reddingsbrigade trainen wij onze leden voornamelijk op de techniek van het zwemmend redden. Het wedstrijd element is bij ons niet van belang.

Voor de examens binnen Reddingsbrigade Amstelveen worden er examinatoren uitgenodigd deze personen komen dan uit een andere reddingsbrigade om bij ons te examineren en onze instructeurs met bevoegdheden kunnen weer bij de andere reddingsbrigades examens afnemen.

Om onze leden binnen de reddingsbrigade te behouden is geen eenvoudige opgave. Vanaf 15 jaar mag een leerling mee gaan lopen met een instructeur, daarna kan de leerling de opleiding Instructeur gaan volgen, om vervolgens zelfstandig les te gaan geven.

Reddingsbrigades Nederland, de KNBRD, is een overkoepelende organisatie in Nederland. Het is een non-profit organisatie en is aangesloten bij de nationale en internationale organisaties Oranje Kruis NOC*NSF en ILSE. Reddingsbrigades Nederland zorgt voor eenheid in diploma's en opleidingen. Tevens bevorderd zij erkenning bij de overheid. Daarnaast speelt zij een grote rol in de rampenbestrijding. Sinds 1953 heeft Reddingsbrigade Nederland een taak in de rampenbestrijding en in 1995 is de taak door de overheid officieel erkend. De Reddingsbrigade vindt haar oorsprong in 1938.

In 1938 had Nicolas Wijman een leerboek voor zwemonderricht. Daarin kwam naar voren dat een mens niet zou kunnen zwemmen en dat verdrinken bij te water gaan zijn aangeboren noodlot was. In 1750 schreef de Amerikaan Franklin dat alle mensen net zo kunnen zwemmen als dieren. Het kwam er slechts op aan dat zij de moed moeten opbrengen om dit vol te brengen. 

In 1770 gaf de opvoedkundige Jean Jaques de ommekeer. Zwemmen was een natuurlijke bewegingsvorm, die hem voor het gevaar van verdrinking zou behoeden. Vanaf 1797 begon men zich af te vragen wat te doen met al die duizenden verdrinkingen. Generaal Ernst Pfeul noemde al vesten van kurk, zwemgordels en andere drijf middelen als oplossing, maar wie zou zo'n middel nou 24 uur per dag dragen? Verdrinking komt natuurlijk onverwachts. 

In 1817 schreef de Generaal al over zwemslagen in 4 delen, die de grondbeginselen zouden moeten zijn van de huidige zwemslagen. In 1912 slaagde dokter Mijnlief er in om een cursus te ontwikkelen van 6 lessen, voor het bij brengen van schijndode. In 1913 gaf de Amsterdamse Zwemclub getuigschriften uit die landelijk werden voortgezet. Op 14 juni 1908 was de eerste reddingsbrigade geboren in Den Bosch. 

Op 3 maart 1913 was er een woonscheepje aan de Oosterdoksdijk. Dhr en Mw. v/d Akker waren op koffie visite en hun vier kinderen waren nog op de woonboot aan het slapen. Op een onverklaarbare wijze begon het bootje water te maken en zonk. Aan de wallen kant stonden de radeloze burgers te kijken en konden niets doen. De gebroeders Meyer wilde d.m.v. een duik de kinderen redden maar werden tegengehouden door de politie uit angst voor meer slachtoffers. De vier kinderen kwamen om aan de verdrinkingsdood. 

Op 10 april 1913 kwamen de gebroeders Meyer weer bijeen in café Paleis Royal en werd de Amsterdamse Reddingsbrigade ARB opgericht. Ook op 5 juni 1913 boomde een Zandvoorter met zijn bootje door de Nieuwe Gracht. Zijn vaarboom gleed uit zijn handen, de schipper viel over boord en passanten bleven weer hulpeloos aan de kant staan en konden niets doen. Op 26 juni 1913 werd ook de Haarlemse Reddingsbrigade opgericht.

Zij schreven de volgende advertentie:

'Laat elke bewoner van Haarlem die voldoende kan zwemmen en over een dosis durf beschikt lid worden van de reddingsbrigade'.

Op 28 oktober 1915 werd de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade opgericht en op 16 september 1917 De Nederlandse Bond Tot Redding Van Drenkelingen.

In 1923 werden de examens op papier opgezet en ook direct vastgelegd, zodat men over een landelijke eenheid kon beschikken. 

'Na de oorlogsjaren telde de Bond 97 aangesloten reddingsbrigades, dat zijn nu ongeveer 180 reddingsbrigades'.

Op 18 mei 1950 kondigde Prins Bernhard zich aan als Beschermheer van de Bond. 


Er ontstond een periode van vele vergaderingen. Ook op regeringsniveau werd ingezien dat het verenigingsleven niet verder alleen uit vrijwilligers kon bestaan, er zouden ook betaalde krachten moeten komen. De kraan met subsidies werd geopend en de beroepskrachten konden in de overkoepelende organisaties plaats nemen. Veel Bonds werk werd thuis verricht. In 1956 verhuisde de Bonds secretaresse mevrouw Claus naar Haarlem aan de Koninginneweg 83 waarvan zij haar beneden verdieping verhuurde aan de Bond. Op deze manier kon de KNBRD gaan groeien. Na verloop van tijd werd het pand te klein en verhuisde de KNBRD naar de Frans Halsstraat 8 in Haarlem. Jaren lange samenwerking met Het Rode Kruis zorgde dat de Bond kon groeien en er is nog steeds een goede samenwerking tussen deze twee organisaties. Op 10 september 1963 werd het Bondsvletten Centraal Depot in IJmuiden opgericht met als technische man Karel Kras. 

Een Reddingsbrigade is een werkelijk gemeenschapsbelang, aangezien:

ZO LANG NIET IEDEREEN KAN ZWEMMEN, ZAL ELKE ZWEMMER MOETEN KUNNEN REDDEN.

Tjapko Poppens

BESCHERMHEER

REDDINGSBRIGADE AMSTELVEEN

T.R. Poppens is een Nederlands bestuurder en politicus van de VVD. Sinds 28 mei 2019 is hij burgemeester van de gemeente Amstelveen. Hij is opgegroeid in de provincie Groningen en afgestudeerd in de Economie van landbouw en milieu aan de Universiteit van Wageningen met als afstudeerrichting bedrijfs- en bestuurskunde. 

bottom of page