top of page

Examinator zwem ABC

Reddingsbrigade Amstelveen is in bezit van de licentie Nationale

Zwemdiploma’s. Dit betekent dat wij als vereniging voldoen aan de

kwaliteitseisen die gesteld zijn door Nationale Raad Zwemveiligheid

(NRZ). Dit geeft ons het recht om de diploma’s van het Zwem-ABC uit

te geven. Jaarlijks worden wij getoetst of wij nog voldoen aan de

kwaliteitseisen. 

 

Daarnaast hebben wij gecertificeerde examinatoren Nationale

Zwemdiploma’s binnen onze instructieteam. Zij dragen zorg voor de

interne kwaliteit van het diplomazwemmen. 

Voor meer informatie kunt u allesoverzwemles.nl bezoeken. 

© Nationale Raad Zwemveiligheid
bottom of page