top of page

Wat doe je wanneer je een drenkeling in het water ziet liggen?

Ieder jaar verdrinken er 60 personen. Dit aantal moet en kan omlaag! Deels door mensen goed te leren zwemmen en deels door een (meer) adequate hulpverlening.

60

Mensen verdrinken per jaar

7

Verdrinkingen in een openbaar zwembad

60

Mensen die te water raken en op tijd worden gered

Het allerbelangrijkste is het zorgen voor je EIGEN veiligheid. Een drenkeling kan in paniek zijn met alle gevolgen van dien. Wij trainen onze leden met het oog op hun eigen veiligheid

Wanneer je een drenkeling in het water ziet is het belangrijk dat 1-1-2 direct wordt gebeld of laat bellen. Hoe sneller de hulpdiensten ter plaatse zijn, des te groter is de overlevingskans van het slachtoffer. Geef aan de centralist altijd de volgende gegevens door:

1) Plaats van het ongeval
2) De aard van het ongeval. Wanneer er bijvoorbeeld een auto in het water ligt is het belangrijk om aan te geven hoevel personen er nog in de auto zitten.
3) Het aantal slachtoffers
4) Of er gewonden zijn onder de slachtoffer(s).
5) Zijn de slachtoffer(s) bij kennis of is er bijvoorbeeld reanimatie nodig?
6) Hoe JIJ te bereiken bent, laat je naam en telefoonnummer achter

Bij het uitvoeren van een redding proberen redders altijd zoveel mogelijk droog te blijven. Dit word een droge redding genoemd. Wanneer een drenkeling dicht bij de kant ligt kunnen er vele hulp- en drijfmiddelen gebruikt worden. Denk hierbij aan boomtakken, lange broek, touw, reddingsklos, werpzak, luchtbed, reddingsboei, plastic tas enz.

Wanneer de drenkeling te ver van de kant ligt of niet bij kennis is kan de redder ook te water gaan. LET OP: EIGEN VEILIGHEID EERST. Een drenkeling die in paniek is zal de redder vastgrijpen als die in de buurt komt. Ga alleen te water wanneer je fit bent en niet onder invloed van alcohol of drugs. Zorg er ook voor dat iemand je gezien heeft als je als redder te water gaat.

Een redding kan het beste worden uitgevoerd middels de kopgreep. (kommetjes van je handen rond de oren van de drenkeling) Tenzij er sprake is van nekletsel; dan is de okselgreep beter geschikt. (twee handen onder oksels van de drenkeling)

Eerste hulp bij verdrinking

Wanneer een drenkeling bij de kant is gebracht, probeer dan (eventueel met omstanders) om de drenkeling zoveel mogelijk horizontaal uit het water te tillen. Let extra op als er sprake is of een vermoeden van nekletsel. Zorg dan voor immobilisatie van de nek.

Wanneer de drenkeling een normale ademhaling heeft:

  • Open zo snel mogelijk de ademweg (kinlift)

  • Leg een bewusteloos slachtoffer met een normale ademhaling op de zij (stabiele zijligging)

  • Bescherm het slachtoffer tegen onderkoeling

  • Laat het slachtoffer onderzoeken door het Ambulance personeel of een arts.

​Wanneer de drenkeling geen normale ademhaling heeft:

  • Open zo snel mogelijk de ademweg (kinlift)

  • Begin direct met reanimeren

  • Bescherm het slachtoffer tegen onderkoeling

  • Laat het slachtoffer onderzoeken door het Ambulance personeel of een arts.

bottom of page